Author: mtech

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู นักเรีย...