ประชุมหาเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยาใจ  ดีวงศ์  รองผู้อำนวยกการฝ่ายแผนและพัฒนาได้ร่วมประชุมครูและบุคลากรของวิทยาลัยเพื่อหารื่อเรื่องการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา

แชร์กันเลย...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print

You may also like...